Körledare

Karin Osterman
HT 2014 – 

Karin Osterman är körledare för Låtar&Läten sedan hösten 2014. Karin är utbildad sångpedagog från Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och hon har mångårig erfarenhet som sång- och teaterpedagog samt som sångerska med bred repertoar. Det är viktigt för Karin att förmedla en glädje med att sjunga och uttrycka musik tillsammans. Musicerandet ska vara lustfyllt och förmedla ett innehåll.
Som körledare jobbar Karin mycket med körklang och tonbildning liksom att ge musiken ett uttryck och innehåll.

 

Körledare genom åren

Folke Nilsson
22 oktober 1980 – ht 1998

Körens grundare. Hans vision var en spontan kör där det ska vara roligt att sjunga, att deltagarna ska våga ta ton och sjunga ut. Inriktningen var visor, jazz och spiritualo med många egna arrangemang. Fick kören att framträda både i kyrkan och med egna shower.

 

Kristina Westas
HT 1999 – VT 2009

Sångpedagog och solist. I egenskap av sångpedagog utvecklade hon körklangen hos kören. Inriktningen var mot folkmusik, visor, storbandsjazz och showmusik. Showerna levde vidare under Kristinas tid.

 

 

Henrik Eneberg
HT 2009 – VT 2014

Musiklärare, solist, pianist. Utvecklade körens förmåga att framför musikalmusik. Inriktningen var musikal och musik av K. Jenkins tillsammans med kammarorkester. Han förstärkte samarbetet med andra körer.