Om

Kören bildades efter en fortbildningskurs i musik för lärare sommaren 1980. Kursledare var Folke Nilsson.
Länge kallade man sig bara för Kören i vardagsmun och det tog ett tag innan namnet Låtar&Läten växte fram.