Kören

Låtar & Läten är en blandad kör med cirka 30 medlemmar. Kören har sina rötter i Knivsta, men numera kommer våra sångare från såväl Uppsala och Sigtuna som från Knivsta. Vår nuvarande repertoar innefattar dels klassiska körstycken men även populärmusik och folkvisa, och vi framträder ett par gånger per år. Vi samarbetar gärna med olika musiker och andra körer.

Låtar & Läten vill vara

  • den glada kören, som genom sitt engagemang och goda kamratskap vill sprida glädje till sin publik.
  • den kreativa kören, som bevarar och utvecklar sin tradition att blanda glädje och lekfullhet med seriositet.
  • den framåtsiktande kören som fortsätter att utvecklas musikaliskt, både som sångare och repertoarmässigt.

Viktiga förutsättningar för att lyckas är att vi:

  • Vårdar vår gruppsammanhållning och fortsätter att ha roligt och växa musikaliskt tillsammans.
  • Har mål som vi gemensamt jobbar mot.
  • Rekryterar nya medlemmar som känner sig lockade av vår verksamhet och vill bli en av oss.